Introductie

ARCHITEDIA kan persoonlijke informatie verzamelen, opslaan en verwerken via haar website (www.architedia.com) en correspondenties.

De informatie wordt opgeslagen en verwerkt in overeenstemming met dit privacybeleid.

Dit privacybeleid is voor het laatst bijgewerkt op 29/03/19.

Ga voor meer algemene informatie over de bescherming van persoonsgegevens naar de website van  Autoriteit Persoons Gegevens  .

Verantwoordelijk voor gegevensbescherming

Handelsnaam: Architedia    ·  Wettelijk vertegenwoordigd door : Giorgio Cattano  · Nederland    ·    KVK  34257264    ·     Contact pagina

Gerelateerde wetgeving

General Data Protection Regulation (GDPR):  Regulation (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van dergelijke gegevens.

Gegevensverwerking

We verzamelen en gebruiken persoonlijke gegevens van gebruikers alleen met het doel een werkende website te bieden en om de gevraagde diensten te leveren.
Deze gegevens zijn in ieder geval persoonlijk identificeerbaar en niet gevoelig. De volgende persoonsgegevens kunnen worden verzameld:
  • naam en achternaam
  • e-mail
  • telefoon
  • adres
  • eigendomsgegevens

Deze gegevens worden verzameld via de formulieren op deze website of via e-mailcorrespondentie.
De velden in het formulier zijn correct gesignaleerd en u moet de opdracht en het beheer uitdrukkelijk accepteren.

Bewaartermijn van gegevens

De gegevens worden bewaard totdat het doel waarmee deze gegevens zijn verzameld is vervuld (art. 5, e AVG) of totdat het recht om ze te onderdrukken of te wijzigen, wordt uitgeoefend. Als we geen verzoek ontvangen, zullen we de gegevens hoe dan ook verwijderen na maximaal 1 jaar na voltooiing van het project. Zolang dit niet in strijd is met de noodzaak om ze langer te bewaren, om juridische of fiscale redenen.

Doelstelling van het verzamelen en gebruiken van gegevens

 

205/5000
Het verzamelen en gebruiken van gegevens heeft uitsluitend tot doel de vragen te beantwoorden en de vereiste diensten aan te bieden. Arquitedia verbindt zich ertoe de verkregen gegevens niet voor een ander doel te gebruiken.

Ontvanger van de gegevens

De verzamelde gegevens worden opgenomen in een bestand dat eigendom is van Architedia.
Dit bestand wordt beheerd door Giorgio Cattano.
Dit bestand is opgeslagen op onze server.

Hoe beschermen we uw gegevens?

  • Uw gegevens worden veilig overgedragen en opgeslagen omdat we:
  • Versleuteling met SSL-protocol
  • Firewall
  • Versleutelde opslag

Architedia kan geen volledige beveiliging garanderen bij communicatie via internet, maar we garanderen dat we de gepaste maatregelen nemen om uw gegevens te beschermen.

Architedia doet er alles aan om de vertrouwelijkheid van de gegevens te bewaren en zal niet communiceren of derden toegang verlenen.

 

CookiesInstellingen

Architedia gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone.

Met deze cookies kunnen we zien hoeveel mensen onze website bezoeken en of het gaat om nieuwe bezoekers of mensen die onze site eerder hebben bezocht.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. In de volgende links vindt u instructies om cookies in of uit te schakelen in de meest gangbare browsers.

Firefox    Google Chrome      Opera      MS Edge     Safari

Actieve cookies op deze website

Uw rechten met betrekking tot gegevensbescherming

We doen ons best om uw rechten te beschermen. Mocht u klachten hebben, neem dan gerust contact met ons op.
De wetgeving erkent uw volgende rechten als gebruiker: · Toegang tot persoonsgegevens Rectificatie of verwijdering, · Bezwaar tegen de verwerking, · Draagbaarheid van de gegevens, · Beperking van verwerking, · De uitoefening van deze rechten is persoonlijk (u kunt alleen verzoeken indienen als u de eigenaar bent).

Als u uw rechten wilt uitoefenen, kunt u dit doen door ons een e-mail te sturen met de rechten die u wilt uitoefenen en een identiteitsbewijs toe te voegen. We gaan ermee akkoord om uw verzoek binnen maximaal 14 dagen te beantwoorden.
Indien u van mening bent dat wij uw rechten met betrekking tot gegevensbescherming niet respecteren, kunt u zich tot  Autoriteit Persoons Gegevens  wenden.

Gevolgen van het niet accepteren van het privacybeleid

In het geval dat u het beheer van uw gegevens niet accepteert volgens dit privacybeleid, gaan we niet over tot het verzamelen van gegevens, wat betekent dat onze diensten niet kunnen worden uitgevoerd.

Wijzigingen in het privacybeleid

ARCHITEDIA behoudt zich het recht voor om dit privacybeleid te wijzigen, deze wijzigingen zullen worden aangebracht in overeenstemming met de wetgeving en jurisprudentie en zullen worden weerspiegeld in dit privacybeleid.